stadWahram Hakopian

Vi välkomnar Wahram Hakopian till Utbildningsgruppen i Halmstad. Som utbildningskonsult är Wahrams uppgifter att utbilda, föreläsa för chefer, anställda samt privatpersoner kring krisberedskap och krishantering. Samtidigt erbjuder vi stöd och hjälp utifrån KBT och samtalsterapi, både i grupp och enskilt.  Wahram är diplomerad samtals- och KBT-terapeut och har stor erfarenhet av liknande uppgifter från behandlingshem och kommuner.